Poezja

Wybrane wiersze

z tomiku „Pesel”, Wydawnictwo Pisarze.Pl, Warszawa, 2013 2013
Z tomiku „Śmierć bogów”, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków, 2012 2012
Z tomiku „Punkt rzeczy znalezionych”, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków, 2011 2011
Z tomiku „Tam gdzie zebrałem poziomki”, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków, 2010 2010
Z tomiku „Miłość”, Wydawnictwo Jadwigi Walter, 2007 2007
Z tomiku wyboru poezji dokonanej przez prof. Jerzego Poradeckiego „Nastroje”, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź, 2004 2004
Z tomiku poetycko-fotograficznego „Paryż”, Wydawnictwo Jadwigi Walter, Kraków, 2003 2003
Debiut, Seria Wydawnicza "Fotografie", Wrocław, 2002 2002

Wykorzystanie zdjęć lub tekstów bez zgody autora zabronione

Projekt i realizacja: agencja interaktywna futuresystems.pl