Złota Róża … po raz szósty

19 marca 2019
ZŁOTA RÓŻA PO RAZ SZÓSTY
       Fundacja ARKONA już po raz szósty ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę literacką im. Jarosława Zielińskiego (1971-2012). Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w ubiegłym roku roku, wydając tomik poetycki, nie przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.
       W składzie Kapituły przyznającej nagrodę: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz(członkowie).
       Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie wydane w 2018 roku powinni nadsyłać do 15 czerwca br. na adres: Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego” wraz z danymi adresowymi, telefonem. Ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie jej uroczystego wręczenia (wrzesień br.)
       Telefony kontaktowe: 22 641 96 28 oraz 691 458 087.

Wykorzystanie zdjęć lub tekstów bez zgody autora zabronione

Projekt i realizacja: agencja interaktywna futuresystems.pl