Złota Róża po raz piąty

5 lutego 2018

Fundacja ARKONA  już po raz piąty ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego (1971–2012). Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w roku wydania tomiku poetyckiego nie przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

W składzie Kapituły przyznającej Nagrodę:

Aleksander Nawrocki (przewodniczący),

Stanisław Grabowski (sekretarz),

dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie).

Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do 10 czerwca br. na adres:

Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27,

02-785 Warszawa,

z zaznaczeniem na kopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego”.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lipcu.

Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie jej uroczystego wręczenia (wrzesień br.)

Telefony kontaktowe: 22-641-96-28 oraz 691-458-087.

 

Wykorzystanie zdjęć lub tekstów bez zgody autora zabronione

Projekt i realizacja: agencja interaktywna futuresystems.pl