Filozofia miłości

Autor recenzji: Ryszard Rodzik

Miłość, to chyba najczęściej opisywany temat przez literatów. Nie zawsze jednak autor potrafi o miłości napisać w sposób oryginalny, odkrywczy, nowatorski. Udało się to na pewno Andrzejowi Walterowi, autorowi kolejnego już albumu fotograficzno-poetyckiego pt. „Miłość”. Źródłem sukcesu jest chyba osobowość samego autora, człowieka szczególnie wrażliwego na piękno i wszystko to, co temu pięknu towarzyszy. A takim pięknem jest przecież miłość, uczucie tak bardzo ważne w życiu człowieka. Podstawowym wzorcem miłości dla autora jest ta, opisana w liście apostoła Pawła do Koryntian. Zdaje on sobie jednak sprawę z tego, że dla zwykłego śmiertelnika jest ona w tej biblijnej wersji nie do osiągnięcia. Dlatego też ma autor swoją „ziemską” wersję miłości przedstawioną w tytułowym wierszu pt. „Miłość”. Ta miłość, pełna niestety pułapek, rozczarowań i niespełnionych nadziei, charakteryzuje się pozorną naiwnością, oddaniem i całkowitym poświęceniem. Ona chce więcej dawać niż brać, ona musi cierpieć by osiągnąć rozkosz. Muszę tutaj przyznać, że bardzo rzadko spotykam się z takimi wierszami o miłości, wierszami pełnymi niepokoju, przeżyć, doświadczeń i wreszcie głębokich, filozoficznych przemyśleń. Tak mądrze i ciekawie o miłości może pisać tylko ktoś, kto wie o niej bardzo dużo.W połączeniu z pięknymi, czarno-białymi fotografiami stanowią te wiersze jedną całość. Fotografie Andrzeja Waltera tworzą te same subtelne i delikatne klimaty jakie odnajdujemy w jego wierszach. I trudno tutaj tak naprawdę wskazać, czy wiersze są komentarzem do fotografii, czy na odwrót. Na koniec warto też wspomnieć o warsztacie artystycznym poety. Zadziwia mnie u niego niesamowita dyscyplina słowa w poezji i dyscyplina obrazu w fotografii co daje tej twórczości czytelność i łatwość przekazu. Każe też spojrzeć na miłość, jako na uczucie różnorodne, skomplikowane i trudne do spełnienia. W twórczości Andrzeja Waltera nie musimy „szukać tematu”, on sam sygnalizuje swoją obecność…

Piękne wiersze, piękna fotografia, piękna i wartościowa książka. Polecam.

Wykorzystanie zdjęć lub tekstów bez zgody autora zabronione

Projekt i realizacja: agencja interaktywna futuresystems.pl