Kto sięgnie po złotą różę?

28 lutego 2017

Już po raz czwarty Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego, młodo zmarłego poety, ogłasza konkurs o Złotą Różę. Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w bieżącym roku nie przekroczą 41 roku. Natomiast w ubiegłym roku wydali oryginalny tomik wierszy. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

W składzie Kapituły: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski ((sekretarz Kapituły), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz.

Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do 15 czerwca br. na adres: Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w sierpniu br. Laureat zostanie powiadomiony listownie o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie uroczystego jej wręczenia (wrzesień br.)

Jednocześnie Kapituła prosi o nadsyłanie nazwisk ewentualnych stypendystów w wieku do lat 18 (wraz z ich pracami poetyckimi i prozatorskimi) na adres powyżej. Wskazani przez Kapitułę stypendyści będą otrzymywali, co miesiąc, stypendium twórcze w roku szkolnym 2017/2018.

Telefony kontaktowe: 22-641-96-28 oraz 691-458-087.

Wykorzystanie zdjęć lub tekstów bez zgody autora zabronione

Projekt i realizacja: agencja interaktywna futuresystems.pl