II TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA im.Jarosława Zielińskiego

28 października 2015

ZADUSZKI POETYCKE 2015

Związek Literatów Polskich
Fundacja ARKONA

zapraszają na
II TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
im. Jarosława Zielińskiego

7 listopada 2015 (sobota)
godzina 16.00
Dom Literatury
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
Warszawa

W programie:
powitanie Gości,
przypomnienie poety Jarosława Zielińskiego,
wystąpienia uczestników Turnieju,
rozdanie nagród i dyplomów,
zakończenie imprezy

REGULAMIN II TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
IM. JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

1.W Turnieju może wziąć udział każdy, kto samodzielnie zinterpretuje przed Jury swój własny utwór poetycki.
2. Wiersze mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jeden warunek: muszą być napisane w języku polskim.
3. Recytacja utworu nie może przekraczać pięciu minut.
4. W Turnieju mogą wziąć udział zarówno poeci niezrzeszeni, jak i członkowie związków twórczych.
5. Autorzy przedstawiają swoje teksty w kolejności ich zgłoszenia. Przed Turniejem lub też w czasie jego trwania.
6. Ilość osób występujących w Turnieju nie jest niczym ograniczona.
7. Po prezentacji należy przekazać Jury tekst w formie pisemnej.
8. Oceną zajmuje się Jury zaakceptowane przez Zarząd Fundacji Arkona im. Jarosława Zielińskiego
9. Jury składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza i członka.
10. Decyzje Jury nie podlegają ocenie innych osób i są ostateczne.
11. Najlepsze teksty zostaną nagrodzone.

Skład Jury
II Turnieju Jednego Wiersza
im. Jarosława Zielińskiego

Przewodniczący – Marek Wawrzkiewicz
Sekretarz Jury – Mikołaj J. Wachowicz
Członek – dr Lam My Quang

Wykorzystanie zdjęć lub tekstów bez zgody autora zabronione

Projekt i realizacja: agencja interaktywna futuresystems.pl