Dla najlepszych … ZŁOTA RÓŻA za rok 2015

27 stycznia 2016

DLA NAJLEPSZYCH ZŁOTA RÓŻA

Fundacja ARKONA już po raz trzeci ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego, młodo zmarłego poety. Konkurs, jest przeznaczony dla autorów, którzy w roku wydania tomiku poetyckiego nie przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.
W składzie Kapituły nagrody: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz Kapituły), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz.
Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do15 czerwca br. na adres: Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego”. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w sierpniu.
Laureat zostanie powiadomiony listownie o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie jej uroczystego wręczenia (wrzesień br.).
Telefony kontaktowe: 22-641-96-28 oraz 691-458-087.

Wykorzystanie zdjęć lub tekstów bez zgody autora zabronione

Projekt i realizacja: agencja interaktywna futuresystems.pl